Na domovskou stránku
AkvaMalawi.com - vše o Malawi & Tanganyice!Tyto stránky se zabývají z velké většiny diagnostikou a léčbou nemocí akvarijních ryb. Jsou tu však i jiná témata, týkající se akvarijního chovu, mezi nimi také popis mého chovu a pravidelně aktualizovaný akvarijní deník.

Ke komunikaci, dotazům i povídání je zavedena Návštěvní kniha , proto pište ...


Na jedné akvarijní diskusi jsem byla nařčena z plagiátorství, že opisuji informace z jiných serverů a příruček. Ačkoliv od této diskuse uběhlo již mnoho času, objevila jsem tuto věc až nyní a cítím nutnost se k tomuto vyjádřit. Tyto stránky byly vytvořeny v roce 1998, kdy informace na českém webu o chorobách ryb nebyly vlastně žádné. Těžko jsem tedy mohla od někoho opisovat. Navíc silně respektuji autorská práva, jistě jste si všimli, že cizím fotografiím sama dodávám copyrighty autorů, z jejichž dílny pocházejí. Některé informace jsou navíc zjištěné vlastní praxí a zkušenostmi akvaristů, kteří mi tyto skutečnosti sdělili. Mojí ideí bylo také vytvořit snadný vyhledávácí systém, který vede akvaristu od symptomů až k vhodné léčbě a ještě k ověřené, ne pouze citované v literatuře. Bližší informace k tomuto nařčení jsem uvedla na diskusi zde.


Zajímavý odkaz : léčba onemocnění rejnoků.

Upozorňuji čtenáře akvastránek, aby v případě výběru některé léčivé metody s větší pozorností pročetli obsah stránek. Objevil se již případ, kdy ne zcela pozorným čtením došlo při léčbě k úhynu ryb. Prosím o pozornost především v kapitolách o původcích nemocí a léčivých lázní.


FOTOGALERIE
AKVADENÍK
Odkazy
Moje bývalá nádrž
Zařizování nové nádrže
Plži v akváriu
Když rostlinky nerostou ...
Podmínky pro vodní rostliny
Akvaristické chemické tabulky
Tipy, triky, zlepšováky ...
Zajímavosti o rybách
Vzpomínky na dřívější chov
Kontakt

Jak nejrychleji najít účinnou léčbu

Nejdříve nahlédněte do Zjednodušené diagnostiky nejčastěji se vyskytujících chorob. Pokud zde nenaleznete odpověď na Váš problém, v oddíle Diagnostika onemocnění ryb podle symptomů si vyhledáte možné původce nemocí. Kliknutím na původce se zobrazí detailnější informace společně s možným léčením. Rozkliknutím léčiv získáte informace o přesném dávkování. Pokud však dávkování není standardní a je mírně pozměněno, je uvedeno již přímo u detailních informací u původců chorob a je vyznačeno tučnou kurzívou.Zjednodušená diagnostika nejčastěji se vyskytujících se chorob

Diagnostika onemocnění ryb podle symptomů

Symptomy avitaminóz u ryb

Ověřené léčebné postupy + postupy, které zcela selhaly

POZOR na léčení sumců, jsou velmi citliví a je nutné postupovat trochu jinak

Zdravotní hledisko mého chovu
Když najdete nemocnou rybu ...
Parazitární onemocnění
Bakteriální onemocnění
Virová onemocnění
Plísňová onemocnění
Používání léčivých lázní
Některá léčiva sehnatelná ve specializovaných prodejnách
Prevence, metodika léčení
Jak se může krmivo podílet na přenosu onemocnění


Prosím akvaristy o spolupráci na prověřování léčebných postupů. Pokud vyzkoušíte některý z uvedených léčebných metod, napište na akva@centrum.cz výsledek léčby, ať už je jakýkoliv. A pokud znáte nějakou léčbu, která skutečně funguje a není zde uvedena, dejte vědět také.

© 1998 - 2008 Dominika
Všechny materiály, použité na těchto stránkách lze použít jen se souhlasem autora